Datei:Frisian flag.svg

Faan Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaal datei(SVG-datei, grate: 910 × 630 pixel, dateigrate: 896 Bytes)

Detheer bil as faan Wikimedia Commons an koon faan ööder projekten brükt wurd. Det beskriiwang faan't beskriiwangssidj woort oner uunwiset.

Beskriiwang
English: Flag of the Dutch province of Friesland
Nederlands: De Friese vlag en het wapen hebben een gemeenschappelijke herkomst. Al in de elfde eeuw was een vlag met "pompeblêdden" bekend. Dit kan men opmaken uit verzen uit het Gudrunlied. Omstreeks 1200 vertonen Scandinavische wapenschilden velden bestrooid met leliebladen of harten, vaak in combinatie met afbeeldingen van leeuwen.

Het getal 7 dat we tegenkomen in het aantal "pompeblêdden" van de vlag en het aantal blokjes in het wapen, symboliseren de 7 Friese zeelanden: zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

De drie witte strepen staan voor de platteland streken : Oostergo, Westergo en Zevenwouden. De blauwe strepen voor de Friese rivieren. De zeven pompebladen staan voor de zeven oude Friese zeelanden, zoals die bestonden tussen de achtste en veertiende eeuw:

  • Frisia tussen Reker en Vlie (West-Friesland, ligt nu in Noord-Holland)
  • Frisia tussen Vlie en Middelzee (Westergo, het westelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Middelzee en Lauwers (Oostergo, het oostelijke deel van Friesland)
  • Zevenwouden ( het zuidelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Lauwers en Eems (Ommelanden, ligt nu in Groningen)
  • Frisia tussen Eems en Jade (Ostfriesland , ligt in Duitsland)
  • Frisia tussen Jade en Weser (ligt in Duitsland)

Uit vijftiende eeuwse wapenboeken blijkt dat omstreeks die tijd uit het wapen met de "pompeblêdden" en de leeuwen twee wapens zijn voortgekomen: het leeuwenwapen met de 7 tot blokjes omgevormde "pompeblêden", en het wapen met banen op een met "pompeblêden" gedamasceerd veld.

Dit laatste wapen wordt in de negentiende eeuw ook als vlag gangbaar. Op 9 juli 1957 wordt in de vergadering van de Staten van Friesland besloten een verzoek aan Hare Majesteit de Koningin te richten om deze vlag met "pompeblêden", als officiële vlag in het gebruik voor de provincie Fryslân te bevestigen.

Bij Koninklijk besluit dd. 21 april 1958, no. 12, is de provincie bevestigd in het gebruik van de vlag.

De vlag is niet auteursrechtelijk beschermd. Hij wordt door veel friese verenigingen en bedrijven in het logo gebruikt, en kon mede daardoor uitgroeien tot een krachtig symbool van de friese identiteit.
Dootem
Kwel www.echtefriesevlag.nl
Skriiwer of Konstler P.H. Wagemakers and Joh. Koopmans
Ferloof
(Hü det datei brükt woort)
Public domain Detheer werk as freiden wurden üs public domain (för arken frei) faan di skriiwer of konstler AceT. Det täält uun arke lun.
Uun enkelt lunen mei det ei mögelk wees. Wan det so as:
Arken koon detdiar werk faan AceT brük för wat hi wal, wan det uun sin lun rochtelk mögelk as.
Ööder werjuunen

First version was created by GeeKaa

Das Bild dieser Fahne lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
:
Frisian flag.svg
[[File:Frisian flag.svg|border|96px]]

The google translation to English from the above Dutch is as follows: Dutch: The Frisian flag and the arms have a common origin. Already in the eleventh century was a flag with "pompeblêdden known. This can be see from verses from the Gudrun Lied. Around 1200 are Scandinavian shields fields strewn with lily leaves or hearts, often in combination with images of lions. The number 7, which we encounter in the number of "pompeblêdden" of the flag and the number of blocks in the arms, symbolizing the 7 Frisian countries: autonomous regions along the coast from Alkmaar to the Weser, which went into a defensive alliance against the Vikings.

The three white stripes represent the rural areas: Oostergo, Westergo and Seven Forests. The blue stripes for the Frisian rivers. The seven sheets pump to the seven old Friesian countries, which existed between the eighth and fourteenth century:

Frisia between Rekers and Vlie (West-Friesland, is now in North-Holland) Frisia between Vlie and Middelzee (Westergo, the western part of Friesland) Frisia between Middelzee and Lauwers (Oostergo, the eastern part of Friesland) Seven Forests (the southern part of Friesland) Frisia between Ems and Lauwers (Ommeland, is now in Groningen) Frisia between Ems and Jade (Ostfriesland, is located in Germany) Frisia between Jade and Weser (located in Germany) From five tenths century arms books show that around that time from the arms of the "pompeblêdden and the lions have two arms: the lion of the arms 7 blocks transformed" pompeblêden "and the weapon with jobs on a" pompeblêden "damask field .

This weapon is in the nineteenth century as a common flag. On July 9, 1957 in the meeting of the States of Friesland decided to Her Majesty the Queen to order this flag with pompeblêden ", as the official flag in use for the province of Friesland to confirm.

By Royal Decree dated. April 21, 1958, No. 12, the province confirmed the use of the flag.

The flag is not copyrighted. He is considered by many Frisian associations and companies in the logo, and it could also become a powerful symbol of the Frisian identity

Lisens

Public domain
Dieses Bild zeigt die Flagge einer niederländischen Gemeinde oder Provinz. Die Verwendung der Flagge kann durch kommunale Vorschriften und Gesetze eingeschränkt sein. Im Sinne der niederländischen Gesetzgebung gilt dieses Bild sowie Reproduktionen dieser Flagge als gemeinfrei.

Deutsch | English | français | italiano | Nederlands | +/−

Flag of the Netherlands.svg
Bildnotizen Diese Datei ist annotiert: Betrachte diese auf Commons.

Dateiwerjuunen

Klike üüb en tidjponkt, am detdiar werjuun uuntulukin.

Werjuun faan aFöörskaubilMiatenBrükerKomentaar
aktuel20:43, 5. Okt. 2014Föörskau för det werjuun faan 5. Oktoober 2014, klook 20:43910 × 630 (896 Bytes)SiBr4Keeping the code
10:04, 5. Okt. 2014Föörskau för det werjuun faan 5. Oktoober 2014, klook 10:04910 × 630 (3 KB)ArchmedusColor correction conform http://www.fryslan.nl/676/friese-vlag,-logo,-wapen-en-volkslied/files/%5B16%5Dkleurcodes%20provincie%20fryslan.pdf
17:58, 10. Sep. 2013Föörskau för det werjuun faan 10. September 2013, klook 17:58910 × 630 (896 Bytes)SiBr4Reduced SVG code with mostly exact numbers
16:07, 16. Aug. 2013Föörskau för det werjuun faan 16. August 2013, klook 16:071.300 × 900 (1 KB)AceTthis one is the right one (new one shows old one!?)
09:09, 15. Aug. 2013Föörskau för det werjuun faan 15. August 2013, klook 09:091.300 × 900 (1 KB)AceTCorrection #2 (the old file is still showing?)
09:01, 15. Aug. 2013Föörskau för det werjuun faan 15. August 2013, klook 09:011.300 × 900 (1 KB)AceTCorrection (dimensions were not set correctly)
08:57, 15. Aug. 2013Föörskau för det werjuun faan 15. August 2013, klook 08:57512 × 512 (1 KB)AceTComplete rebuild of the flag after extensive research (check [http://www.echtefriesevlag.nl/])
20:21, 18. Sep. 2012Föörskau för det werjuun faan 18. September 2012, klook 20:21737 × 492 (1 KB)SiBr4Corrections & code reduction
09:43, 2. Mar. 2006Föörskau för det werjuun faan 2. Marts 2006, klook 09:43736 × 491 (3 KB)GeeKaaFlag of province nl:Friesland {{PD-user|GeeKaa}} {{insignia}} Its easy to draw a border around this flag: {{border|100px}} Zuid Holland Category:SVG flags

Globaal brük faan datein

Metadooten