Vorlage:Hoodsid-Nordfriisk

Faan Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nordfriisk Koord.png

Nordfriisk (= Nordfrasch) as aw e sid foon Weestfrasch än Saaterfrasch iinj foon da trii frasche spräke. Snååket wårt dåt foon ambai 10.000 manschne önj e kris Nordfraschlönj än aw Hålilönj. Ouers as önj Weest- än Ååstfraschlönj as deer en grut ferschääl twasche da ainkelte spräkewise. Sölring, Fering-Öömrang än Halunder hiire tu dåt ailönjsfrasch. Hålifrasch, Wiringhiirder, Karhiirder, Mooringer än Gooshiirder hiire tu dåt fååstewålsfrasch. Da manschne aw e fååstewål nååme jare spräkewise Fräisch, Freesch unti Freesk, ouers da mååste Frasch.
Aw Frasch san uk da mååste haanewisinge aw't Nordfrasch Wikipedia, wilt dåt prujäkt aw Frasch begand heet. Deerma mööliks foole Nordfrasche jü Wikipedia brüke schan, jeeft dåt (bit nü haanetu) jü Hoodsid ouers ei bloot aw Frasch, man uk aw Sölring, Fering, Öömrang än Halunder. (kiik ruchts boowen)
Dåt wus ouremätje nat, wan wi dåt uk nuch aw Wiringhiirder än Gooshiirder (Hoorninger/Hoolmer) füünj köö!