Bombardier Traxx P140 DE/ME

Faan Wikipedia
Sylt2.png Söl'ring


Di Bombardier Traxx P140 DE ME es en dieselelektrisk Lokomotiiwi fan Bombardier Transportation.
Bombardier kumt fan Kanada, man di Lokomotiiwi kumt fan Kassel, hur Bombardier dit Henschel-Werk aurnomen heer.
Ön Aachen sa üs ön Henningsdorf becht Bombardier Transportation uk Waggons.
Di Driifwain Talent (VT 643) es uk fan Bombardier.

P160 DE en P 140/160 DE/ME[Bewerke | Kweltekst bewerke]

BR 246 of P 160 DE me dit Systeem fan Siemens, dit Hüüsing sjocht gleer üt.
245-004 ön Hüsem, me Ljuchtskelt aur di Winingern en Kameras bi di Düüren. Em sjocht, hur rupig dit Hüüsing töögen di 246 ütsjocht.

Bombardier her al en dieselelektrisk Lok me MTU-Maskiin en dit Systeem fan Siemens Mobility Systems, diar sa litjem wiar üs di Siemens ER 20 man 200 kW muar braacht. Des Lokomotiiwi jeet P 160 DE of BR 246. Jü lapt twesken Hamborig en Cuxhaven fuar di Baanselskep Metronom.
Nü ken em 2.200 kW jaa uk üđers maaki üs me en gurt Diesel, sawat kür sagaar me 500 litj Generatooren slaagi. En wat höm jir lüstig önjert, dit waar maaket.
Fan Caterpillar jeft et Mootor-Generātor-Pakeeti me 563 kW. Fjuuren diarfan skel da 2.252 kW bringi, en aurdat di litj Diesel uk fuar üđer Maskiinen nomen uur, sen di en Masenprodukt en sa fuul gönstiger tö haa.
Di Lokomotiivkas waar da uk wat gönstiger ütstafiaret, kām fan Poolen, en des waar di P 140 DE me Multi Engine, me fjuur Maskiinen, di P 140 DE/ME of BR 245.

Öntwesken jeft et uk en P 160 DE/ME, aurdat di 245 fuar 160 töleten es. Di Loks me di Numern 201 bit 215 laap fuar dit Lön Sleeswig-Holstiin en mut uk 160 km/h höör. Dit maaket man ek olter fuul, aurdat di Mērskbaan ek fuar muar üs 140 km/h töleten es. Bluat twesken Elmshorn en Hamborig jeft et en Stek Streek, hur em 160 km/h köör mut.

Bluat 2.700 Liitern? Trii Tanks?[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Di Tank fan en Lokomotiiwi skel langsen fuar 1.000 km leengi. Bi Bombardier mut em taacht haa, dat em en nii Spaarimaskiin becht heer, aurdat em jaa "öntwesken jens en Maskiin ütmaaki ken" (Sa waar sair). - Sa her em dit ön di "green Staal taacht", man sa giar dit ek, aurdat en 18-Liiter Maskiin jaa uk wārem uur en ek jens efen ütmaaket uur ken. Fuar di Plaan sa üs wü di ön di Mērskbaan haa, es di Kraft fan sa'n Maskiin uk nöörig, wan em 6 x 42 Tenen Waggons me Kliimaönlaag en dit en des ön trii Stünen di 240 km naa Hamborig sküüv wel en diarbi jit 19 Stairen önhual skel. Dit sen ombi 80 km/h ön di Stün, diar kum som Autos ek achterön.

Dit jit: Di Siemens ER 20 (Fan 1997) kām me 2,6 bit 2,7 Liitern fuar di Kilomeeter hen, en di kür me 3.600 Liitern fif enkelt Hamborig-Touren skafi (Tau Lop hen en töbeek en jens hen). Me Spaari-Software ön di Lok ging dit dial bit 2,4 Liitern fuar di Kilomeeter. Me jen Maskiin ging dit jüst sa, me fjuur litj Maskiinen sen dit langsen 5% muar, heer Siemens meeten.

Di jit, dat di BR 245 ek bluat 2,7 Liitern üp di Kilomeeter nemt, di es naier bi trii Liitern. Dit jit ombi 720 Liitern fuar ark Tour, en 2.700 Liitern leengi ek fuar di fjort Tour. Aaftlinoch stön en Toch ön Itzehoe en skul "jest lop tanki".

Di Lokföörer weet aaft gaar ek, wat fuar Tank hi me langs heer.

Me 4.000 Litern kumt sa en Lok gur hen. Diar ken jü tau Lop naa Hamborig en töbeek me sa üs miarnem fan Hüsem naa Weesterlön of injems diar hen.

Bi di Autotoch kostet di Böter Jil, diar giar di Töst uk üp Follast, ombi 4,5 bit 5 Litern di Kilomeeter. Diarom haa des Lokomotiiwen uk gurteri Tanks, hur ja ombi 20 Autotochfaarten (Töhop ombi 800 km) me maaki ken. Ön di Mērskbaan jeft et me sa'n Tank niin Swaarhairen.

Spaarsomer giar di Autotoch uk: Di Siemens Vectron maaket 2.400 kW me ombi 3,8 bit 4 Litern fuar di Kilomeeter. Des es man uk en bet jüürer üs dit Spöltjüch üt Kassel, en diar es uk ek ales beeter ön.

Galerii[Bewerke | Kweltekst bewerke]

245 es ek 245[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Öntwesken sen ön Nuurđfriislön trii Aarten önerwai:

245-004 en 006 (fan Kempten en Ulm) 245-021 bit 27 (Autotoch) 245-201 bit 215 (Nah.SH)
Tank 2.780l 4.230l 4.000l
Loopwai ombi ~900 km ~1.400 km ~1.300 km
Ljuchtskelt (hur di Toch henköört) jaa naan jaa
Töbeeklukikameras jaa naan jaa
Töleten fuar 140 km/h 140 km/h 160 km/h