Emil Hansen

Faan Wikipedia
Jüdeer artiikel "Emil Hansen" as eksklusiif aw't Nordfrasch Wikipedia!
Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Emil Hansen“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Emil Hansen“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Emil Hansen“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!
Täkst aw mooringer frasch


Emil Hansen - uk Emil Mååler nåmd, tuläid di 23. Januar 1875 önj Klookris, störwen di 29. Oktoober 1955 önj Loonham.

Hi heet dachte schraawen: