Zum Inhalt springen

Liste foon Isotoope/7. Perioode

Faan Wikipedia
Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Liste foon Isotoope/7. Perioode“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Liste foon Isotoope/7. Perioode“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Liste foon Isotoope/7. Perioode“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!

Luke iarst ans diar:

of diar: