Zum Inhalt springen

Munkmēsk

Faan Wikipedia
Söl'ring


Söl'
Munkmēsk

Munkmēsk of Munkmērsk (Dütsk: Munkmarsch) liit üp di Wai fan BrēderepKairem. Hat es mal litj, en di miist fan di diar Hüüsinger jert Lir fan't Fastlön.
Munkmēsk heer en Betonwerk en jerer es diar Kies offbecht uuren. Deling kumt di Sön en Stiiner fuar Walbechning en Stiinplaaster aaftinoch fan Dēnemark.
Munkmēsk liit bi en Bucht fan't Wat. Di diar Huk es wel bikeent fuar di Dailkhair fan di Senāpgungen.

Dit Tērp heer en Haawen hur masi Lir jaar Buaten, en diar es uk en Surf-Skuul tö finj.
Bitö di Haawen staant dit "Fährhaus", en Hotel, wat en Histoori bit hentö't 19. Jaarhunert heer.
Ön des Tir sen di jerst Baarigasten me Skep fan Hoyer (DK) kemen.

Boy Peter Möller meent ön sin Uurterbok, dat dat Uurt "Mērsk" en Hauptuurt es, wat fan en Adjektiif uuren es.
Dat diari es eeđer des Taachten fan "Meri" uuren, wat sa fuul jit üs staanend Weeter üp Lön of Öört, wat fochtig en sloberig es.
Hur "Meri" es, da uur di Öört "mē(r)sk".
Di "Mē(r)sk" es Lön, wat hentö't weeter liit en diarfan "mērsk" uuren es.

Munken sen üs ön Flensborig ("Munketoft") di Gasten me di Kuten ön, wat ön't Klooster uuni.
Sa let höm teenk, dat des Tērp sa jit, aurdat di Munken jam ön dat mērsk Lön, wat hentö di Heef liit, dial leten her.

En bet wat aur di Sölring Spraak

[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Dat em efen sa rocht Munkmēsk of Munkmērsk sii en skriif ken, dit kumt diarfan, dat jerer ön ark Tērp en bet üđers snaket uur üs ön di Rest fan't Ailön.
Mesken haa di Kairemböören "Mēsk" sair en di Ārichsemböören sair "Mērsk".
Dit es uk jen fan di Grünen, dat et niin absoluut "rocht" en "forkiirt" jeft.