Zum Inhalt springen

Regina (Saskatchewan)

Faan Wikipedia
Tekst üüb Fering


Regina (Saskatchewan) (Kanada)
Regina (Saskatchewan) (Kanada)
Regina (Saskatchewan) uun Kanada

Regina as at hoodsteed faan det prowins Saskatchewan uun Kanada. At steed leit uun a süüd faan't prowins an diar wene 214.631 lidj (2016)[1].

Temperatüür, Rin of Snä uun Regina, Saskatchewan
Jan Feb Mar Apr Mei Jün Jül Aug Sep Okt Nof Det
Max. Temp. (°C) −10,7 −6,7 0,3 10,9 18,8 23,2 25,7 25,3 18,7 11,5 −0,2 −7,9 Ø 9,1
Min. Temp. (°C) −21,6 −17,1 −10,3 −2,0 4,6 9,6 11,8 10,7 4,6 −2,0 −10,7 −18,5 Ø −3,4
Tempratuur (°C) −16,2 −11,9 −5,0 4,5 11,7 16,4 18,8 18,0 11,7 4,8 −5,5 −13,2 Ø 2,8
Rin of snä (mm) 14,9 11,6 19,0 23,5 52,8 75,1 64,4 43,2 32,6 21,8 12,9 16,4 Σ 388,2
Stünjen sanskiin (h/d) 3,3 4,6 5,0 7,5 8,7 9,6 10,7 9,3 6,5 5,4 3,4 2,7 Ø 6,4
Rindaar (d) 10,9 8,7 8,9 8,3 10,5 12,8 10,9 9,6 8,3 6,8 8,0 11,0 Σ 114,7
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
−10,7
−21,6
−6,7
−17,1
0,3
−10,3
10,9
−2,0
18,8
4,6
23,2
9,6
25,7
11,8
25,3
10,7
18,7
4,6
11,5
−2,0
−0,2
−10,7
−7,9
−18,5
Jan Feb Mar Apr Mei Jün Jül Aug Sep Okt Nof Det
R
i
n
.
.
o
f
.
.
s
n
ä
14,9 <div title="Janewoore" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 11,6 <div title="Febrewoore" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 19,0 <div title="Maarts" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 23,5 <div title="April" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 52,8 <div title="Mei" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 75,1 <div title="Jüüne" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 64,4 <div title="Jüüle" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 43,2 <div title="August" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 32,6 <div title="September" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 21,8 <div title="Oktuuber" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 12,9 <div title="Nofember" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px"> 16,4 <div title="Detsember" style="background: #8AB0FF; border-color: #739CF1; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px 1px; width: 19px; height:Tiaken-feeler: Ünbekäänd wurd "deaktiviert"px">
  Jan Feb Mar Apr Mei Jün Jül Aug Sep Okt Nof Det
  1. Canada: Urban Areas and Major Population Areas, citypopulation.de