Seite:Bremer Stacken I.djvu/127

Faan Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Detdiar sidj as noch ei efterluket wurden.


[Automaatisk auerdraanj]

— 127 —

Dach föllen se clet uck all in,
Hü fir 't di Baarnwinn brangt.
Diaram lät jo hör Süppan bliw,
Well lewer swett Moolk drank.

Fan clönnen, diar a Riaper tre,
As noch an gratt Gidial,
Diar grausom hah a Buttel se,
An Puns mutt ar un liaw.

A WüfThöd, mutt ick dach bistunn,
Werki noch flitjag hirr;
Man dat jo me tu Strickan gung,
As loong me jo förbi.

Wann 's nü ans me tu Strickan kam,
Skull jam man ans üb lett,
Wat a Welt diarför an Wonner un nam !
Jo skräw 't un 't Wochenbled.

Nü well wi höbi, dat at ball
Ans för üss beder woort.
Wann a Minskhaid ham man beediï wall,
Üs Godd san Segan woort.

Nü lewwi 'm well ! Ick mutt nü slütj.
Üs Herr Godd wes me jam !
An hirrme as min Liitji ütj.
Ha 'm all an goden Naacht !

Norsarap 1849. Jakob Lorenz Engmann.