Seite:Bremer Stacken I.djvu/15

Faan Wikipedia
Detdiar sidj as efterluket wurden.


— 15 —

Koorl Buck hi kiket in
An uck Kike Lak.
Arken me sin Fomen fin
Stenn all bannen Rack.
  Lett üs in!
  Du 'm üs Winn!
  Jam welltjimmen tüss!

Do kam Neggels Knappsäk uck
Me a Flajelsting
Un an ualen füllen Rock,
An det an jongen Dring!
  Henn me di
  Bäft a Ki!
  Dü skänst üs Gilach.

Jirrin Hannbrei sprüng trinjam
Me a Krooch üb 't Hod.
Skruppi 'm doch ans äfter ham!
Hirr ha 'm Krür an Luad.
  Slaw 'em a Bong
  Me a Long!
  Jirrin daanset gudd!

Wracksem. Rörd Jappen.