Seite:Bremer Stacken I.djvu/150

Faan Wikipedia
Detdiar sidj as efterluket wurden.

- 150 -

Sidj
A ferreng Sprik. 99
Soldotenlewent. 100
Bi Strunn. 102

Öddersem.
Riwert Knütjen, An hiamelken Braddgung. 105
An goden Höb. 107

Ömreng.
Neis an Uals. 109

Noorsarap.
Knütj Jongbohn Clement, Uck an fresk Stemm
tu a Könnang, man fan 't bütjenst Eilunn. 110
Kassen Paulsen, An ömrang Liitji. 113
So üs 't hirr wes skall, as 't hirr loong ei muar. 116
Auer a Duas. 117
Auer Simon. 119
Jokob Lurens Engeman, Det Gibett 121
Det ömrang Lunn. 122
Krisjon Johannissen, Woss an Puask. 128
Efterrepp tu Könnang Christian VIII. 129
An deg fäst Bollwerk as üs Godd 130
Jü üntrau Bridj üb Sall un Eidam. 132

Nebel.
Hinrich Feddersen, Tu Könnang Christian. 136
Krisjon Iarken, An ömrang Liitji. 138
Lurens Friedrich Mechlenburg, Auer Omram. 141
Tu Könnang Christian VIII. 144
Hurra för a Könnang! 146
Vaterunser. 147

Heynemann'sche Buchdruckerei (F. Beyer) in Halle a. S.