Seite:Bremer Stacken I.djvu/78

Faan Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Detdiar sidj as noch ei efterluket wurden.


[Automaatisk auerdraanj]

- 78 -

Bowen üb diar skürrenth an KofTemaln,
An bleekenen Skepper an nek an Druw,
Stokfarrew thwesken taw Uastringskaln,
An Puckis an an ual isen Stuw,

An par Jongensskurr, fan Loffin trochsledden,
Allian för a Tuanen, man öders noch hial,
An Skringelding, diar a Fl(")it man ufbedden,
An Winjeltum, so gläd üs an Ial.

Diarbi leit 'n Skuch an 'n Binj Swinnsbasten,
An Nesserkrag, H<")11 an 'n Bolleklapp,
Fjawer malnstianet Knoper; jo san tu masten
För 'n Ricksbankdoler, an det uck man knap ;

An nei Spall Koorden fan Thwischten an Drischten
Me gor nian Biljen an Essen ar madd.
An Swawelstokduuski fan Mäsing me Krischten,
A njüggenst fan Dännemark bowen üb 't Ladd.

Tri Marreghörnker an taw Tonthelstoker
Lei diar dann onner an an Spannrassrölk,
Aacht Preggler an säks Juranwinjsploker
An 'n Poddingdus me 'n düchteg gratt Dälk.

Un 'n Eesk biwaret's Peisnuren an Litsen,
Biwäsket, bisjuarnth an foll fan Stronth,
An 'n Dings, at sig ütj üs Brüsseler Spitsen ;
Ü 's 'k at naw bisig, wiar 't 'n Daskelslonth.

Un an ödern Eesk san 'n hialn Bul Hüwen,
Ual gläden, all draanjen, an neien ütjseid,
Me Bleden fan Sammet an Sisen, uck Drüwen
Fan Parrelstianer san ar üb reid.