Zum Inhalt springen

Suspensjoon

Faan Wikipedia
Söl'ring


En Suspensjoon (lat.: suspendere „āphingi“; swum let iin ön Wiitighair) es, wan Faststofdiilen heterogeen (Di Diilen sen ali en bet forskelig) iin ön en Wiitighair ombiswumt.
Sawat uur me ekstra Maskiinen maakit, sa üs Wiitmelner, wat di Faststof rocht fain greni ken en Röörmaskiinen (Dissolver) wat dit rocht gur iin ön di Wiitighair fordiile ken .
Wat di Maskiinen ek ken, dit maakit em me Kemie, sa üs āpslemi en ön't Swumi hual. Diarfuar heer em Dispergeeringsmiddeln.
En Suspensjoon es en grofdispersi Dispersjoon, en di Diilen wel langsen ütarküđer.
Di Faststof wel langsen dial (Sedimentatsjoon), sa üs em dit fan't Wat keent, hur di Öört dial giar, wan't ebt.

Suspensjoonen iin ön Weeter nemt em uk Āpsleming of (fan Engelsk) Slurry.
Hat jeft diar „grof“ (Gurthair fan di Diilen 0,1 bis 1 mm, tö'n Bispöl Kreideslemi) und „fiin“ Suspensjoonen (Gurthair 1 bis 100 µm, t. B. Kalkmolk).
Wan't jit litjer uur (litjer üs 1000 nm bzw. 1 µm) da sen dit Dispersjoonen, jit litjer (1 nm) nēmt em Molekulaardispersjoonen.

Suspensjoonen of Dispersjoonen fan di Polymeerkemie sen fiinstdispergiariti Polymeerprodukte, wat em fan Suspensjoonspolymerisatioon fo.
Dit ken sawat üs Polyacrylaati oder Vinylacetaati wiis.

Polyacrylaati en hok üđer Kraam kumt aaftinoch iin ön Akrylfārev fuar. Twesken di Wiitighair en di Diilen, wat diarbenen ombiswum, es langsen wat Lucht.
Sa kumt't, dat dit iin ön't Fat ütsjocht üs san Molk. Wan't drügit, giar di Lucht en dit Weeter üt, hat klüwit töhop, en dit uur di "Film".
Diaraur uur san Klaarlak achterön klaar.
San Lak jert tö di Dispersjoonen, aurdat dit fast Diile mal litj sen.


Bispölen[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Bispölen fan Suspensjoonen:

  • Āpslemingen Sön in Meerweeter, Swumstofi, oder Driifsön.
  • Mörtel of Beton (mineraalisk Suspensjoonen)
  • Maalerfāreven sen langsen Pigmentsuspensjoonen, en diaraur sen di forskelig fan Fārevstofi, wat jam āplöösi ken.
  • Blöör
  • Dit, wat bi Fotopopiir fan't Leecht foranert uur, sa dat dit en Skelt uur.
  • Polen iin ön Hooniglösungen me Weeter: Dit uur noch maakit, wan em Polen gans genau biluki wel.
  • Heefebiir (Hurfan di Bayern sa wunerk snaki)
  • Aapelsiinensaft, grof Aapelsaft

En nü kumt't:

  • Kakao me Molk es ek bluat en Suspensjoon (Fan di Diilen fan't Kakaopolver), dit es uk en Āplöösing fan Soker en en Emulsjoon fan Fet me Weeter.

Wan di fast Kraam ön des Bispölen dial gung (sedimentiari), uur fan des en di Rest fan di Wiitighair en Suspensjoon, aurdat diar jit wat swumt.
Di diar wiit Rest ken hömsalev en Dispersjoon wiis, hurbenen nönt muar dialsaket. Hat ken uk en Emulsjoon of en Āplöösing wiis, sa üüs Molk en Emulsjoon es.