Thai skraft

Faan Wikipedia
Tekst üüb Fering


At Thai skraft (üüb Thai: อักษรไทย [ʔàksɔ̌ːn tʰāj]) as en faan dön skraften, wat faan Inje ufleitet wurd. At skraft wurd brükt, am det Thai Spriik tu skriiwen.

Konsonanten[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Det Thai skraft hee 44 konsonanten. A konsonanten haa trii klasen: madel (กลาง, klang) huuch (สูง, sung) an jip (ต่ำ, tam).

Konsonant Nööm Ütjspriik (RTGS) Ütjspriik (IPA) Bispal Klas
At began
faan’t silbe
At aanj
faan’t silbe
At began
faan’t silbe
At aanj
faan’t silbe
Wurd Ütjspriik (IPA) Bedüüding
[kɔː] k k [k] [k̚] ไก่ [kàj] han madel
[kʰɔ̌ː] kh k [kʰ] [k̚] ไข่ [kʰàj] ai huuch
[kʰɔ̌ː] kh k [kʰ] [k̚] ขวด [kʰùat] butel
(ai muar brükt)
huuch
[kʰɔː] kh k [kʰ] [k̚] ควาย [kʰwaːj] weederbüfel jip
[kʰɔː] kh k [kʰ] [k̚] คน [kʰon] persuun
(ei muar brükt)
jip
[kʰɔː] kh k [kʰ] [k̚] ระฆัง [rákʰaŋ] klook jip
[ŋɔː] ng ng [ŋ] [ŋ] งู [ŋuː] slaang jip
[ʨɔː] ch t [tɕ] [t̚] จาน [ʨaːn] teler madel
[ʨʰɔ̌ː] ch [tɕʰ] ฉิ่ง [ʨʰìŋ] simbel huuch
[ʨʰɔː] ch t [tɕʰ] [t̚] ช้าง [ʨʰáːŋ] elefant jip
[sɔː] s t [s] [t̚] โซ่ [sôː] keed jip
[ʨʰɔː] ch [tɕʰ] เฌอ [ʨʰɤː] bosk jip
[jɔː] y n [j] [n] หญิง [jǐŋ] wüf jip
[dɔː] d t [d] [t̚] ชฎา [ʨʰádaː] hoodschmuk madel
[tɔː] t t [t] [t̚] ปฏัก [pàtàk] speer madel
[tʰɔ̌ː] th t [tʰ] [t̚] ฐาน [tʰǎːn] fut
(faan a piiler)
huuch
[tʰɔː] th t [tʰ] [t̚] มณโฑ [montʰoː] weipelk
aanjnööm
jip
[tʰɔː] th t [tʰ] [t̚] ผู้เฒ่า [pʰûː tʰâw] ual maan jip
[nɔː] n n [n] [n] เณร [neːn] buddhistisk
nowiise
jip
[dɔː] d t [d] [t̚] เด็ก [dèk] kint madel
[tɔː] t t [t] [t̚] เต่า [tàw] skelpod madel
[tʰɔ̌ː] th t [tʰ] [t̚] ถุง [tʰǔŋ] büüdel huuch
[tʰɔː] th t [tʰ] [t̚] ทหาร [tʰáhǎːn] saldoot jip
[tʰɔː] th t [tʰ] [t̚] ธง [tʰoŋ] flag jip
[nɔː] n n [n] [n] หนู [nǔː] müs jip
[bɔː] b p [b] [p̚] ใบไม้ [bajmáj] bleed madel
[pɔː] p p [p] [p̚] ปลา [plaː] fask madel
[pʰɔ̌ː] ph [pʰ] ผึ้ง [pʰɯ̂ŋ] im huuch
[fɔ̌ː] f [f] ฝา [fǎː] lad huuch
[pʰɔː] ph p [pʰ] [p̚] พาน [pʰaːn] brett
för’t serwiarin
jip
[fɔː] f p [f] [p̚] ฟัน [fan] tus jip
[pʰɔː] ph p [pʰ] [p̚] สำเภา [sǎmpʰaw] dschunke jip
[mɔː] m m [m] [m] ม้า [máː] hingst jip
[jɔː] y – of n [j] – of [n] ยักษ์ [ják] riis jip
[rɔː] r n [r] [n] เรือ [rɯːa] buat jip
[lɔː] l n [l] [n] ลิง [liŋ] aab jip
[wɔː] w [w] แหวน [wɛ̌ːn] ring jip
[sɔ̌ː] s t [s] [t̚] ศาลา [sǎːlaː] pawiljong huuch
[sɔ̌ː] s t [s] [t̚] ฤๅษี [rɯːsǐː] iinsiidler huuch
[sɔ̌ː] s t [s] [t̚] เสือ [sɯ̌ːa] tiiger huuch
[hɔ̌ː] h [h] หีบ [hìːp] kast huuch
[lɔː] l n [l] [n] จุฬา [ʨùlaː] fliiger jip
[ʔɔː] [ʔ] อ่าง [ʔàːŋ] weederdask madel
[hɔː] h [h] นกฮูก [nók hûːk] kadüül jip