ISO 8859-1

Faan Wikipedia
Tekst üüb Öömrang


ISO 8859-1 as en ferianboorang auer tiakens uun a informatjuunstechnik. Hat as tuleetst 1998 so fäästlaanj wurden. Diarför tustendag as det onernemen ISO.

Mä ISO 8859-1 woort fersoocht, mögels föl skrafttiakens faan waasteuropeesk spriaken onertubringen. At jaft oober uk noch ISO 8859-15, det as fööraal för't fransöösk soocht. Jo ööder standards ISO 8859-2 an so widjer bit ISO 8859-16 san för ööder alfabeet-skraften so üs kyrilisk, araabisk, greks of hebreews.

Tabel faan ISO 8859-1[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Code …0 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8 …9 …A …B …C …D …E …F
0… ei belaanj
1…
2… SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4… @ A B C D E F G H I J K L M N O
5… P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6… ` a b c d e f g h i j k l m n o
7… p q r s t u v w x y z { | } ~
8… ei belaanj
9…
A… NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
B… ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
C… À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
D… Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
E… à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
F… ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

SP (2016, för ingelsk space) as det "leesag-tiaken", NBSP (A016, non-breaking space) det "fääst leesag-tiaken" an SHY (AD16, soft hyphen) det "wok tren-tiaken" bi't aanj faan en rä.

Ööders wat[Bewerke | Kweltekst bewerke]

Bütj ISO 8859-1 san diar uk noch ööder standards för waasteuropeesk skraften so üs US-ASCII an UTF-8, man miast woort ISO 8859-1 (= "Latin 1") brükt.