Zum Inhalt springen

Sjiisk Rik 1933 bit 1945

Faan Wikipedia
Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Sjiisk Rik 1933 bit 1945“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Sjiisk Rik 1933 bit 1945“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Sjiisk Rik 1933 bit 1945“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!
At Gratsjiisk Rik kurt för't aanj faan a Ööder Weltkriich.

Efter't Weimar Republiik auernaam 1933 a NSDAP oner Adolf Hitler at regiarang an feerd at Sjiisk Rik iin uun a Ööder Weltkriich. Det tidj faan 1933 bit 1945 woort uk Nazi-Sjiisklun of at Traad Rik näämd.