Zum Inhalt springen

Text:Fan a hüspuk

Faan Wikipedia
Tekst üüb Öömrang


Faan a hüspuk

ütj Christian Johansen sin buk Sagen und Erzählungen

"Uun en grat büürenhüs wiar en puk, hi holep at lidj bi't werk, hel skaas an ünlok fiir an hed sin gud iidj an drank diarför. An uk managen höög dai an naacht. Hma hiard'n raaslin uun't strä, ham hiard'n fleutin an sjongen, man ham füng'n ei tu sen. Hi as man iansis sen wurden. Ään dai, üs't lidj mä alemaan üüb a fial wiar, an a puk üüb't hüs paaset, wurd a knechter ham waar diar jo tüs kaam. A hüspuk seed uun't guuwelhool an maaget alerhant wonerlik grimasen, sten bal üüb det ian an bal üüb det ööder bian an slinger, soong an fleutet an taret a grat hünjer. Sin liitje wiar en gratspreegen faan sin aanj gestalt, san dööcht an sin bian:

 Hood grat
 föl wat.
 Uug so trinj,
 as ei blinj.
 Tus so spas,
 di bat was.
 Tongetong,
 snupetong.
 Fiardag hun,
 siad uun't lun.
 Beenkin kurt,
 Bele, flek an slau,
 Puk as altu gau.
 Puk, Puk, Puk,
 hi as kluuk.

Wilert puk so soong an am nant iarags soocht, telket 'ar ham ään faan a knechter uuso letjem ap üüb bualkem an wiar so slacht, dat'r det letj ding at guuwelhool ütjstäät an tu dön ööder knechter rep: "Diar haa'm ham, slau'm ham duad!" Dön ööder knechter kaam do uk gau mä flailer an stooker. Man wat wurd's waar? Diar a puk deelfäälen wiar, lai man hög potstaken. A puk salew wiar, saner dat'r besiaragt wurden wiar, iin uun sin hool glööben an hää a dom minsken wat ütjlaachet auer hör domhaid. Puk hed welnai uun't san hed, iareg mä iareg tu ferjilen. Man at maaget ham iar, dat'r ham üüb wat beeders besoocht. Iansis woort'r en naachtem waar, dat disalew knecht üüb't hoofsteed tuslepen as, amdat'r en ros hed hää, gase ik. Puk telket hen tu di sliaper, sjocht an hiart, hü fääst'r slääpt, gongt hen tu a suas, laft det swaar lad uf mä grat meut an slebet at wech. Do slebet'r di sliapen knecht hen tu a suas an leit ham so hen, dat dön lung bian deeluun suas hinge. So läät hi di sliaper lei an futjet farder. Üs't helerlicht dai as, woort di knecht wrääken. Hi skraalt ap an witj mätians: "Det hää Puk den." Man hi sait uk: "Puk as beeder üs dü, an hi skal frees haa." Hi hää'n do uk tufrees läät.


Christian Johansen