Traachter

Faan Wikipedia
Sylt2.png Söl'ring


Traachter
En "Büchner-Traachter", hur em bisir di Fast Diil fan en Suspensjoon ütfing ken.

En Traachter (lat: traiectorium) es en Giraat, fuar Wiitighairen of Polvern iin ön Faten of Flasken me litj Höölern tö fingen, dat diar nönt üp Staal of Böört falt.
Beeter Traachtern haa en litj Röör iin ön't Röör, dat di Lucht, wat üt dit Fat drükt uur, wech ken.
Wan em Wiitighairen iin ön wat haa wel, hur dit Hol tö Siir weegit, da skel em en Traachter me en wuk Röör haa. Da giar dit, wat diar iin skel, om di Huk.
Hat jeft jit ekstra Traachtern fuar Laboori:
Wan em di fast Diilen üt en Suspensjoon haa wel, da skel em di wiit Diil diarfan treni. Diarfuar jeft et di "Hirsch-Traachter" of di "Büchner-Traachter" me en Röör üp Siir.